Page content

Raymedy methode

Bij Raymedy treft u gepassioneerde professionals aan die niets liever willen dan u de gezondheid en vitaliteit terug te geven die past bij u en uw leeftijd. Onze systemen, onze technologie en onze methode zijn hier helemaal voor geoptimaliseerd. Een groeiende groep professionals wereldwijd, inmiddels al ruim 1.200 professionals en naar onze inschatting minstens 500.000 mensen zoals u geloven met ons team dat dit de manier is om te werken aan de gezondheidszorg van morgen.

De Raymedy methode

Bij de Raymedy methode hoort een onbevangen professional die elke patiënt als een volledig uniek individu ziet, kijkt met de ogen van nieuwsgierig jong speels kind, luistert, ontdekt en observeert. De hele methode draait om feedback van de patiënt, hij of zij kijkt zowel naar fysieke, emotionele en mentale reacties van en ook naar wat we de ‘spirituele’ component van de mens noemen, de geest van het lichaam, het bewustzijn. Het zien van het individu in al z’n facetten, dat is wat we bij Raymedy al sinds onze start 1997 een holistische benadering noemen.

Bewust leven

Door de patiënt centraal te stellen in al zijn of haar facetten, geven we ook verantwoordelijkheid terug. De meeste klachten worden immers uiteindelijk veroorzaakt door ons eigen gedrag. Belangrijk hier is dat een patiënt zich dan bewust is van het eigen gedrag in het dagelijks leven. En dat bewustzijn gaat behoorlijk ver:

 • Fysiek bewustzijn: Hoe ervaren we ons fysieke lichaam? Welke signalen geven onze ledematen, spieren en organen? Hoe beter we ons fysiek bewustzijn hebben ontwikkeld, hoe sneller we zullen voelen wat goed voor ons is en wat we beter kunnen laten
 • Emotioneel bewustzijn. Een emotie is in letterlijke zin een innerlijke beweging, een beweging in onze ‘binnenkamer’. Deze innerlijke bewegingen kunnen van twee kanten komen. Ze kunnen het gevolg zijn van onze gedachten en fantasieen of ze komen van binnen uit. Het is belangrijk om daarin onderscheid te maken. Emoties worden wel gedefinieerd als de belangrijkste drijfveer voor gedrag. Bepaalde emoties als angst en verdriet of andere negatieve gevoelens als pijn, die we dikwijls als kind intens hebben ervaren, willen we zo graag vermijden dat we op een zeer subtiele manier situaties uit de weg zullen gaan waar deze emoties mogelijk weer de kop op zouden kunnen steken. We zijn ons van deze onderliggende emoties vaak niet eens meer bewust.
 • Dag bewustzijn: veel mensen ervaren het ‘gekwetter’ in hun hoofd als volstrekt normaal en het verloopt voor een deel buiten hun controle. Oordelen, overtuigingen, fantasieen, projecties: ze belemmeren onze vrije energiestroom, onze creativiteit en daarmee onze gezondheid. Onze hersenen worden bovendien in onze huidige wereld continue (over)prikkeld en gestimuleerd. Dat begint al heel vroeg in de opvoeding en wordt versneld zodra we eenmaal naar school gaan. Meditatie kan ons bewust maken van de activiteit in onze hersenen en hoe ze ons gedrag beïnvloeden. Er zijn goede technieken waarmee we kunnen leren onszelf tot rust te brengen, ons dagelijkse leven beter organiseren en helder denken.
 • Spiritueel bewustzijn: het bewustzijn dat ons innerlijke weten, de energie die we in ons innerlijk voelen in verbinding staat met iets groters, wat verder gaat dan ons ‘ik’. Het contact maken met onze eigen essentie, onze diepste ik, maakt dan wij kunnen voelen wat we nog te leren hebben en waarom ons leven loopt zoals het loopt.

De algemene mening over spiritueel bewustzijn is aan het veranderen en wordt voor steeds meer mensen een ‘fact of life’. Het is zonder uitzondering ook terug te vinden in de oorsprong van alle religies en het heeft bovendien ook een wetenschappelijke basis. Een voorbeeld van een publicatie op dit gebied is een artikel over bijna dood ervaringen in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet in 2001 [1].

Tot ons grote geluk ontdekken nu steeds meer neurowetenschappers de aanwezigheid en het belang van dit soort invloeden. Een voorbeeld hiervan is beschreven in het artikel Heilen mit dem Geist”[2], een publicatie op basis van onderzoek van acht topuniversiteiten waaronder de Oxford University, Max Planck Institute in Leipzig en de University Of North-Carolina. Hierin wordt onder meer vastgesteld dat de Nervus vagus (een wijd vertakt zenuwsysteem dat limbisch brein verbindt met nagenoeg alle organen in onze romp) [3] de belangrijke verbinding maakt tussen lichaam en geest.

Raymedy heeft altijd elk individu volledig holistisch benaderd, voelt zich nu gesteund door de groei van wetenschappelijke publicaties op dit gebied, maar in onze methodiek beginnen we toch altijd heel praktisch met een meting.

Meting

Raymedy professionals bepalen altijd eerst de toestand van de energiehuishouding van uw lichaam door meridiaanmetingen met ons zeer nauwkeurige en gecertificeerde Raymedy meetsysteem aangevuld met een Raymedy rapid response thermoscan. Uw behandelend professional zal de metingen voor u interpreteren, en legt daarbij verbanden met uw klachten, de diagnose van een medicus en uw eigen toelichting over uw gezondheid.

Raymedy plan

Na meting maakt de professional een behandelplan waarin eigen expertise wordt gecombineerd met het toedienen van één of meerdere raymedys in een raymedy plan. Dit is een schema in de Raymedy software dat aangeeft hoe de verschillende raymedys gedurende een bepaalde tijd toegediend zullen worden. Indien mogelijk kunnen ook verschillende raymedys tegelijkertijd worden aangeboden wat een kortere behandelduur oplevert. Voor sommige diagnoses is het mogelijk om een standaard raymedy plan direct toe te passen, zonder voorafgaande meting. Een voorbeeld hiervan is een vergrote prostaat bij de 50+ man.

Het Raymedy plan is dikwijls gebaseerd op een Raymedy protocol dat past bij de gestelde medische diagnose. Protocollen zijn ‘best practices’ voor bepaalde (categorieën van) klachten en die professionals gebruiken als sjabloon. Er zijn standaard protocollen die op elke patiënt identiek toegepast kunnen worden en waarbij metingen dus niet noodzakelijk zijn, en er zijn dynamische protocollen waarbij de software het protocol precies afstemt op de energetische toestand van de patiënt. Gedurende de afgelopen {gv_years_active) jaar heeft Raymedy 123 protocollen ontwikkeld in op basis van de feedback uit de praktijk. En uiteraard werken wij voortdurend aan nieuwe protocollen en combinaties met andere methoden om het zelfhelend vermogen van mensen steeds beter aan te kunnen spreken.

Na het opbouwen van het raymedy plan begeleidt de software de behandelaar in het uitvoeren. Na de behandeling zal de professional nogmaals een meting, de nameting, uitvoeren om het effect van de behandeling vast te stellen.

Het afnemen of verdwijnen van de klacht treedt toch soms al direct op, soms na enige dagen of na meerdere (thuis) behandelingen. Er is echter nagenoeg altijd meteen een reactie van energiesysteem van het lichaam te meten.

Aanvullende technieken

Om de behandeling te optimaliseren zal uw behandelend professional nagenoeg altijd gebruik maken van één of meerdere van de volgende natuurgeneeskundige technieken, afhankelijk van de toestand van uw energiehuishouding en klachtenpatroon.

Algemene interventies:

 • Ontstoring littekens: Een interventie die een professional nagenoeg altijd zal uitvoeren is het ‘ontstoren van littekens’. Littekens zijn het resultaat van een beschadiging van de huid en het dieper gelegen weefsel. Als gevolg hiervan kan er een meridiaan, die dikwijls vlak onder de huid loopt, zijn geblokkeerd waardoor de energie onvoldoende vrij kan stromen. Het kan zelfs zo zijn dat iemand jaren later pas last krijgt van een verstoorde balans doordat de energie met de jaren afneemt en een blokkade dan ineens wél invloed krijgt op het energiesysteem. Uw behandelaar zal daarom nagenoeg altijd beginnen het toepassen van speciale Raymedy raymedys op het littekenweefsel.
 • Opsporen gebitsprobleem: Elk van onze tanden en kiezen is direct verbonden met één van onze meridianen. Zogenaamde ‘haarden’ (of ‘foci’, chronische ontstekingen onder de tanden) en elektromagnetische stoorvelden (als gevolg van bijvoorbeeld amalgaan) kunnen gifstoffen in het lichaam brengen (degenererende ‘rottende’ cellen als gevolg van infecties brengen chemische verbindingen voort die giftig zijn voor het lichaam) die de verbonden meridianen ontregelen, uit balans brengen. Gebitsproblemen dienen daarom zo snel mogelijk te worden opgelost door een tandarts, bij voorkeur een biologische tandarts. Er zijn ook tandartsen die met Raymedy werken. Die vindt u in ons overzicht zoek een professional. Een indicatie voor gebitsproblemen is therapieresistentie: hierbij ondervindt een patiënt baat bij de start van een bepaald soort therapie, maar dat effect zakt dan vervolgens weer weg.

Grote schoonmaak:

 • Ontzuring: door het voedings- en life style patroon van de hedendaagse westerse mens, vol stress, koffie, vetten, frisdranken en suikers wordt het lichaam veel te zuur. Vooral na het veertigste levensjaar kunnen hierdoor klachten ontstaan in de gewrichten, bindweefsel en bloedvaten. Verzuring van onze cellen kan worden vastgesteld met ons meetsysteem en ontzuring wordt doorgaans met tabletten, kruidenthee of aanpassingen in de voeding in gang gezet. Bepaalde raymedys kunnen hierbij helpen.
 • Ontgifting: door de niet-natuurlijke omgeving waarin wij opgroeien en wonen, krijgen we via de lucht, de voeding en alles wat wij aanraken stoffen in ons lichaam die er niet horen en de celbiologie kunnen verstoren. Dat geldt bijvoorbeeld voor zware metalen die wij via amalgaan vullingen in ons lichaam krijgen. Zij werken als gif in op ons cellen en hiervan moet het lichaam worden ontgift. Ook normale restproducten van de celstofwisseling die door bijvoorbeeld te slechte microdoorbloeding niet kon opgeruimd en die het lichaam voor veel te lange tijd heeft opgeslagen, dienen alsnog het lichaam te verlaten via een ontgiftingskuur.
 • Immunisaties: De meeste kinderen krijgen in hun jeugd vaccinaties tegen mogelijke ziektes op latere leeftijd. In de VS werden er in 1940 om deze reden alleen 4 injecties gegeven aan het kind voor het tweede levensjaar, in 1980 waren dat er 8 en in 2012 kregen kinderen voor hun zesde al 49 injecties[4]. Littekens ten gevolge van de immunisaties dienen te worden ontstoord en schadelijke hulpstoffen zoals kwik, te worden ontgift.

Advies

De Raymedy methode is onlosmakelijk verbonden met persoonlijk advies over life style, bewegen en voeding: geluk en gezondheid gaan alleen goed samen als alle aspecten in uw leven in balans zijn!

Optimaliseren van de leefomgeving:

 • Kiezen van passende voeding & voedingssupplementen: met onze meetsystemen kunnen wij meten wat goed is voor een individueel persoon, en ook wat niet goed is. Wat goed is voor de één (op een bepaald moment) hoeft zeker niet goed te zijn voor de ander. Wat belastend is voor de één hoeft niet belastend te zijn voor de ander. Op dezelfde wijze kunnen wij ook medicijnen en voedingssupplementen testen.
 • Energetiseren van water: Met elektromagnetische raymedys is het mogelijk om water in een andere energetische toestand te brengen waardoor de behulpzame frequenties via het spijsverteringskanaal in uw lichaam komen[5]. Het is daarmee in feite een extra modus om de raymedy toe te passen. Dit verdient aanbeveling wanneer de raymedy zeer regelmatig toegepast moet worden, of wanneer er geen lokale toediening nodig is maar juist het hele lichaam gereguleerd moet worden bijvoorbeeld bij ontzuring.
 • Vermijden van geopatische belasting en elektrosmog: Vervormde geopatische velden van de aarde, ook wel gerefereerd als ‘aardstralen’ en elektrosmog, te sterke elektromagnetische straling van niet natuurlijke frequenties als gevolg van bijvoorbeeld de aanwezigheid van zendmasten van hoge intensiteit, beïnvloeden in min of meerdere mate onze celbiologie. In onze therapiepraktijken is gebleken dat zeer gevoelige mensen de aanwezigheid van deze straling nauwkeurig kunnen vaststellen. Therapieresisentie is een mogelijke indicatie van geopatische belasting en elektrosmog, net als bij problemen met het gebit. Het verdient aanbeveling om te zorgen om voor een leefomgeving met zo min mogelijk van dit soort straling.

Voorbereiden op de toekomst:

 • Goed bewegen: Een goede micro doorbloeding is essentieel voor elke cel in ons lijf. Het is dé manier om uw hele lichaam, gezond, levend en vitaal te houden. Uw professional kan u niet alleen adviseren over het type inspanning, maar ook de frequentie en het moment op de dag waarop u het best (intensief) kunt bewegen.
 • Regelmatig opzoeken van de natuur: Door er regelmatig op uit te trekken verlaagt de bloeddruk, neemt stress af en de weerstand neemt toe. Vooral bos afgewisseld met water blijkt duidelijk stress verlagend te werken[6].
 • Aangaan en oplossen van kernovertuigingen, weerstanden tegen verandering en trauma verwerking: voor het aanpakken van dit soort problematiek hebben veel van onze professionals, met name coaches, zelfs een aparte Raymedy module (onder de naam ‘PsyChi’).
 • Vergroting van bewustwording op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau: hoe bewuster wij in het leven staan, hoe meer we de verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor onze eigen gezondheid.

De meeste professionals kunnen u een uitgebreid persoonlijk rapport overhandigen met daarin de belangrijkste resultaten van uw meting, de scans en advies voor de toekomst. Dit rapport kunt u met uw behandelaar bespreken. Download een voorbeeldrapport.

Wij geloven dat elk individu zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid. Wij staan slechts aan de zijlijn en kunnen zo goed als kwaad hierbij helpen, met onze technologie, met ons netwerk en vooral met onze passie.

Wij geloven in de helende kracht van de natuur.

Wij geloven in de helende kracht van uw natuur.

Heeft u nog klachten waarvan u meent dat uw natuur ze wellicht zelf kan oplossen, kijk dan in onze lijst met goed behandelbare diagnoses om de volgende stap voor u te bepalen.

Netwerkondersteuning

Sinds 1997 zijn er meer dan 500.000 patiënten geholpen door 62 professionals wereldwijd. Hiermee heeft het Raymedy professional netwerk gezamenlijk een enorme ervaring in het toepassen van Raymedy technologie bij zeer veel medische diagnoses en psychische klachten. Wij leren iedere dag bij, ondervinden bij elke behandeling opnieuw wat wel en niet werkt, en gebruiken deze ervaringen voor behandelingen in de toekomst.

Dankzij het Raymedy netwerk concept staat al deze kennis u ter beschikking.

 1. Klachten waarvan wij weten dat die gemakkelijk met een thuisbehandeling zelf zijn op te lossen kunt u met een thuisbehandelkit direct zelf aanpakken.
 2. Indien deze thuisbehandeling toch niet direct aanslaat, en uw energiehuishouding op een ingrijpender wijze is verstoord, dan kunt u gebruik maken van een Raymedy professional bij u in de buurt. In de meeste gevallen zal deze professional u kunnen helpen.
 3. Bij een complexere afwijkingen kan uw professional een Raymedy specialist om advies vragen aan ons wereldwijde netwerk of u doorverwijzen naar een specialist in de regio.

Waar mogelijk maken wij onze kennis beschikbaar via onze technologie, en waar wij nog leren werken we met patiënten en professionals samen om de toekomst van de complementaire gezondheidszorg verder vorm te geven. Wij geloven in de helende kracht van de natuur, van uw natuur. De Raymedy technologie en het Raymedy netwerk gaan u helpen om dat vermogen bij u te activeren.

Vind een professional in het Raymedy netwerk

  Comment Section

  3 reacties op “Raymedy methode  Door G-Goris op 31 oktober 2016

  beste FVerweven,
  De eerste de beste bijsluiter die ik tegenkom. Van de griepprijk. Wordt door de overheid jaarlijks aan oudere en kwetsbare landgenoten aangeboden. Wellicht hoort dat formeel niet bij het rijksvaccinatie programma. Duidelijk dat Thiomersal wel degelijk in dit vaccin is opgenomen…

  Hier is een afbeeling van de betreffende bijsluiter:
  http://bit.ly/bijsluiter-Flulaval

  Wie houdt wie nu voor de gek hier???????


  Door FVerweven op 4 november 2016

  Ga je nu echt af op een bijsluiter uit het buitenland?
  Hier kun je de Nederlandse bijsluiters vinden; géén thiomersal.
  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Vaccins/Bijsluiters_vaccins/Bijsluiters_griepvaccins
  De griepprik in Nederland wordt met capsules toegediend en dan is geen thiomersal nodig. Als met een injectiespuit meerdere doses uit één flesje gehaald worden, dan kan thiomersal er voor zorgen dat bacteriën die met de injectienaald in het flesje raken gedood worden.
  Trouwens O2 in de longen is OK. Echter een verbinding met 02 in de longen kan heel schadelijk uitpakken: H2O. Zo is het omgekeerd met kwik, zeer schadelijk, maar een kwikverbinding als thiomersal is vrij onschadelijk. Alles met mate natuurlijk.

  Plaats een reactie


  *